Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Gomet poprzez wprowadzenie rozwiązań ekologicznych wraz z rozbudową przedsiębiorstwa.
Nazwa beneficjenta:
"Zakład Produkcyjny "GOMET" Tadeusz Gołębiowski
Województwo:
pomorskie
Powiat:
słupski
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie:
2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie:
2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Dziedzina:
brak
Wartość projektu:
2 589 223,87 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
711 075,00 zł

Projekt dotyczy wdrożenia, opracowanej przez Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny, proekologicznej technologii produkcji, która w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego procesem wytwórczym w obszarze obróbki skrawaniem i plastycznej, stosowanego w firmie ZAKŁAD PRODUKCYJNY „GOMET” – TADEUSZ GOŁĘBIOWSKI w Kobylnicy. Celem nadrzędnym projektu jest redukcja surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska w firmie Wnioskodawcy. Do osiągnięcia celów projektu posłuży zakup 2 środków trwałych oraz zrealizowanie inwestycji budowlanej w halę produkcyjną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, istotnym z punktu widzenia osiągnięcia celów prezentowanego przedsięwzięcia i zakłada wykorzystanie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, wykonanych na zlecenie firmy GOMET.